Samarbeid

Romerike Krisesenter IKS eies av 14 kommuner på Øvre og Nedre Romerike.

Når noen kommer til oss, inviterer vi bostedskommunen til et samarbeidsmøte for å snakke om oppholdet og planlegge tiltak under og etter oppholdet hos oss. Dette betyr at vi samarbeider med de instansene som er aktuelle i hver sak, og forholder oss til de aktuelle tjenestene i bostedskommunen. Viktige samarbeidspartnere er NAV, barnevern, bestiller kontor, hjemmetjeneste og psykisk helsetjeneste.

Lov om krisesenter sier at det er fritt valg av krisesenter, noe som betyr at de som bor hos oss også kommer fra andre kommuner enn de vi har avtale med. Da vurderer vi aktuelle samarbeidsinstanser i hver sak. Vi er et senter med stor pågang, så vi vurderer henvendelser fra andre enn eierkommunene på bakgrunn av risiko og behov for sikkerhet.

I tillegg til de kommunale tjenestene, samarbeider vi med politiet, barnehusene, overgrepsmottak og UDI og kan formidle advokattjenester ved behov.

 

Aktuelle linker for deg som er utsatt for vold

 

Dersom du er i øyeblikkelig fare, ta kontakt med Politet på telefonnummer 112

www.politiet.no

 

ROSA kompetansesenter for kvinner utsatt for menneskehandel

http://www.rosa-help.no/


Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.

http://voldsoffererstatning.no/

 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

www.seif.no

 

Alternativ til vold er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

http://atv-stiftelsen.no/

 

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo er en uavhengig stiftelse for menn og kvinner utsatt for incest og seksuelle overgrep av en tillitsperson i barndommen, samt deres pårørende

 https://www.sentermotincest.no/

 

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt.

https://www.dixi.no/

 

Alternativ til vold er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

http://atv-stiftelsen.no/

 

Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse.

http://www.mentalhelse.no/

 

Politiets egen aksjon mot vold i nære relasjoner som rammer både kvinner og menn.

http://www.hvorlite.no

 

Skeiv verden er en nasjonal interesseorganisasjon for lesbiske, homofile, bilfile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq) med minoritetsbakgrunn.

http://www.skeivverden.no

 

Reform har lavterskeltilbud for å hjelpe menn og gutter i en vanskelig livssituasjon.

https://reform.no/

 

 

Liste over krisesentre i Norge:

 

Asker og Bærum Krisesenter

Nettside: https://www.baerum.kommune.no/krisesenter

 

Krise- og incestsenteret i Follo

Nettside: http://www.kisif.no/

 

Romerike Krisesenter IKS

Nettside: http://www.romerike-krisesenter.no/

 

Østre Agder Krisesenter, Arendal

Nettside: http://www.krisesenteret.no/

 

Drammen interkomm. krisesenter. Betzy Krisesenter

Nettside: http://www.betzykrisesenter.no/

 

Kongsberg Krisesenter

Nettside: http://www.kongsberg.kommune.no/Kontaktoss/Kongsberg-krisesenter/

 

Krisesenteret i Hønefoss

Nettside: http://www.krisesenteret.info/

 

Stiftelsen Hallingdal Krisesenter, Gol

Nettside: http://www.hallingdalkrisesenter.no/

 

Alta Krisesenter- og incestsenter

Nettside: http://www.altakrise.no/

 

Krisesenteret i Hammerfest

Nettside: http://hammerfestkrisesenter.no/

 

Norasenteret IKS, Kirkenes

Nettside: http://www.norasenteret.no/

 

Samisk krise- og incestsenter, Karasjok

Nettside:

http://www.karasjok.kommune.no/Modules/theme.aspx?ObjectType=Article&ElementID=671&Category.ID=1202

 

Stiftelsen Hamar Krisesenter

Nettside: http://www.hamar-krisesenter.no/

 

Glåmdal Krisesenter IKS, Kongsvinger

Nettside: http://www.glamdalkrisesenter.no/

 

Krisesenteret for Bergen og omegn

Nettside: http://www.bergenkrisesenter.no/

 

Krisesenteret i Vest IKS, avd. Stord

Nettside: http://krisesentervest.no/

 

Fjell krisesenter

Nettside: http://www.fjell.kommune.no/helse-omsorg-og-samfunn/krisesenterbarnevernvakten/#heading-h3-1

 

Krisesenteret for Molde og omegn

Nettside: http://www.krisesenteretmolde.no/

 

Krisesenter for Sunnmøre, Ålesund

Nettside: http://www.alesund.kommune.no/sub/krisesenter/

 

Nordmøre Krisesenter, Kristiansund

Nettside: http://www.nordmorekrisesenter.no/

 

Krisesenteret i Rana

Nettside: http://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Krisesenter/Sider/side.aspx

 

Krisesenteret i Salten

Nettside: http://bodo.kommune.no/enheter/krisesenteret-i-salten-article46172-342.html

 

Krisesenteret i Vesterålen, Sortland

Nettside: http://sortland-krisesenter.no

 

Mosjøen Krisesenter

Nettside: http://www.vefsn.kommune.no/mosjoeen-krisesenter.5069019-242150.html

 

Narvik og omegn Krisesenter

Nettside: http://www.narvikkrisesenter.no

 

Sør-Helgeland Krisesenter, Brønnøysund

Nettside: http://www.shkrisesenter.no/

 

Krisesenteret i Nord-Trøndelag, Verdal

Nettside: http://www.krisesenteret-nt.no/

 

Gjøvik Krisesenter IKS

Nettside: http://krisesenteret-gjovik.no/

 

Gudbrandsdal Krisesenter IKS, Lillehammer

Nettside: http://gudbrandsdal-krisesenter.no/

 

Oslo Krisesenter

Nettside: http://www.oslokrisesenter.no/

 

Krisesenteret i Stavanger

Nettside: http://www.stavanger.kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Barn-og-familie/Krisesenter/

 

Krisesenteret i Vest IKS, avd. Haugesund

Nettside: http://krisesentervest.no/

 

Krisesenteret i Vest IKS, avd. Stord

Nettside: http://krisesentervest.no/

 

Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Nettside: http://www.krisesenteret.sf.no/

 

Krisesenteret for Orkdal og omegn

Nettside: http://io.no/info/krisesenteret-for-orkdal-og-omegn-698547

 

Trondheim Krisesenter

Nettside: http://www.krisesenter.net/

 

Krisesenteret i Telemark, Skien

Nettside: http://www.krisesenteretitelemark.no/

 

Harstad Krisesenter

Nettside: http://www.harstadkrisesenter.no/

 

Krisesenteret for Tromsø og omegn

Nettside: http://tromsokrisesenter.no

 

Krisesenteret i Midt-Troms, Finnsnes

Nettside: http://www.krisesenteretmidt-troms.no/

 

Vest-Agder Krisesenter, Kristiansand

Nettside: https://www.kristiansand.kommune.no/krisesenter

 

Krisesenteret i Vestfold, Tønsberg

Nettside: http://www.krisenett.no/

 

Indre Østfold Krisesenter

Nettside: http://www.indreostfoldkrisesenter.no/

 

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad

Nettside: http://www.blaakors.no/?CatID=1214

 

Krisesenteret i Moss

Nettside: http://www.mosskrisesenter.no/

 

Sarpsborg Krisesenter

Nettside: http://www.sarpsborg.com/krisesenter

 

Stiftelsen Eva Krisesenter (Halden)

Nettside: http://halden.kommune.no/tjenester/Sider/krisesenter.aspx